@import((rwml-menu))
Supply chain en logistiek filosofie
We merken dat er in de markt bij onze opdrachtgevers veel supply chain en logistieke kennis is. Pas als sprake is van grote veranderingen in volume, prijs of servicelevels en de supply chain aan een grondige wijziging toe is ontstaat behoefte aan support.

Het gaat altijd om grote veranderingsvraagstukken als B&T management gevraagd wordt om te assisteren.

In onze filosofie kan je pas werkelijk toegevoegde waarde leveren als je meermalen voor dergelijke grote vragen oplossingen hebt gevonden en die hebt geïmplementeerd. Wij geloven dat pas als je specialiseert en je dingen vaak doet je er goed in wordt. Onze professionals beschikken over deze ervaring: zij zijn wat wij noemen over-gekwalificeerd.

Aangezien het altijd om grote veranderingen gaat is er bij opdrachtgevers behoefte aan inzicht in de verwachte resultaten. B&T Management beschikt over uitgebreide benchmark informatie en best-practice oplossingen voor de meeste industrieën en voor de verschillende onderdelen van de keten. We stellen robuuste business cases vast en ontwikkelen goed onderbouwde oplossingen, die ook praktisch uitvoerbaar zijn. B&T Management is een van de weinige bureaus die adviseur èn manager aan een gezamenlijke oplossing en implementatie voor de klant laat werken.

We zijn overtuigd dat onze oplossingen ook de verwachte resultaten brengen. We implementeren dan ook graag en zijn bereid financieel risico te dragen door een prestatiegerichte beloning af te spreken.
Supply chain and logistics philosophy
In the market, at our customers much supply chain and logistics expertise is available. Only when major changes in volume, price or service levels require substantial adjustments in the supply chain and logistics infrastructure a need for support arises.

In these cases when major change issues are at stake B&T Management is asked for assistance.

In our philosophy you can only successfully contribute to the major issues of your customers if you have a track record in supply chain and logistics change projects.

We believe when you specialize and do things over and over you can become excellent. Our consultants, managers and partners all have extensive successful track-records in supply chain and logistics change projects. We call this: overqualified: masters of supply chain and logistics change, enjoying to use our expertise and capabilities in new assignments.

Because it is always about main changes our customers want to have transparency about expected results and solutions. B&T Management possess benchmark figures and best-practice solutions of many industries and operational processes. We build robust business cases and come up with practical and well defined solutions.
B&T Management is one of the few firms who combine both consultants and managers in one project to jointly develop solutions and implement for our customers.

We are convinced our solutions will bring the desired results and are fond to implement the solutions. As we are convinced about the results we are prepared to take risks. We commit ourselves to these results and agree on performance-related fees.
IntroductionIntroductie
InnovationsInnovaties
ActivitiesActiviteiten
Our philosophyOnze filosofie
Our professionalsOnze professionals
ProposalAanbod
WelcomeWelkom
Reference casesReferentie cases
Who are weWie zijn wij